Waarom schieten de prijzen van PIR-isolatie door het dak?

EPDM met grind vaak de juiste dakbedekking

Waarom schieten de prijzen van PIR-isolatie door het dak?

Sinds eind 2016 zijn de aankoopprijzen van PIR-isolatie al bijna 30% gestegen en heerst er wereldwijd een schaarste van dit isolatiemateriaal op de bouwmaterialenmarkt. Als dakbedrijf zoeken we in nauwe samenspraak met onze klanten per project naar de beste oplossing om met deze uitzonderlijke situatie om te gaan. We vertellen je in deze blog graag meer over de redenen van de prijsstijgingen, de schaarste op de markt én hoe wij als Dakrubbercentrale deze vervelende situatie aanpakken.

 

Door een samenloop van verschillende factoren ontstond de afgelopen maanden op de wereldmarkt een enorme schaarste aan een cruciale grondstof van PIR. Concreet gaat het over methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI), meteen ook het hoofdbestanddeel van PIR.

Waarom heerst er schaarste?

Er bestaan wereldwijd slechts een handvol producenten van deze chemische stof. Door een aantal toevallige incidenten (explosie, brand, chemisch incident,…) en een shutdown van een belangrijke productie-eenheid, volstaat de actuele productie van MDI niet om aan de groeiende wereldvraag te voldoen. Zo stijgt de vraag naar MDI vooral in Azië. Tot overmaat van ramp loopt de bouw van twee nieuwe productiefabrieken op dit moment grote vertraging op.

Schaarste creëert duurdere prijs

Door de schaarste aan MDI legden verschillende producenten van PIR hun fabrieken al stil. Zij wachten totdat de prijs terug zakt. Andere producenten blijven aan de slag, maar rekenen de prijsverhoging door. De afgelopen maanden gingen de prijzen voor PIR al 30% omhoog, de komende weken verwachten we nog een bijkomende prijsstijging.

Plat dak geballast en gekleefd systeem

Wat zijn de gevolgen voor ons en onze klanten?

Naast de prijsstijgingen die we bij grote projecten onvermijdelijk moeten doorrekenen aan onze klanten, kampen we met een onvoldoende aanvoer van PIR-isolatie. Wij hebben grote bestellingen lopen bij meerdere leveranciers, maar verwachten pas tegen eind mei een eerste bescheiden levering. Onze bestaande beperkte stock gebruiken we op dit moment uitsluitend op kleinere daken waar er ruimtegebrek is om andere isolatiematerialen dan PIR te plaatsen. In andere situaties stellen we EPS-isolatie als alternatief voor.

Toekomst?

De wereldwijde grondstoffenmarkt is zeer instabiel. We hopen dat deze situatie snel opgelost geraakt en dat de toestand zo snel mogelijk normaliseert. We kunnen evenwel onmogelijk inschatten wanneer dat het geval is. We danken je in afwachting daarvan voor het begrip.

MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN VOOR JOUW PLAT DAK?

Contacteer onze dakadviseurs voor advies op maat

Bekijk hier enkele realisaties

gekleefde epdm lichthellend dak

Prijsofferte voor nieuwbouw

Advies op maat voor renovatie