Online formulier BTW-attest (6%)

Toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% op werken in onroerende staat aan prive-woningen krachtens de bepalingen van de koninklijke besluiten van 20 oktober 1995 en 19 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.

Vraag het verlaagd BTW-tarief aan de hand van onderstaand formulier:

Ondergetekende (Voornaam + Naam): *

Wonende te: *

Verklaart dat het gebouw gelegen te: *

waarvan hij / zij 1 ... is: *

effectief in gebruik is sedert ten minste vijf jaar vóór het eerste tijdstip van de verschuldigdheid van de BTW op de werken die worden uitgevoerd overeenkomstig 2: *

na de uitvoering van de vermelde werken effectief en uitsluitend / hoofdzakelijk 3 zal gebruikt worden als privé-woning.: *

Opgemaakt te: *

De datum wordt automatisch aan het document toegevoegd.

ik bevestig op mijn eer en geweten dat deze verklaring oprecht en volledig is.

  • 1 Invullen: eigenaar, huurder, vruchtgebruiker.
  • 2 Invullen nummer van aannemingscontract, bestelbon, bestek,…
  • 3 Kies wat van toepassing is.

U kan het BTW-attest ook downloaden via deze link; en ons het getekende exemplaar terugbezorgen.